Bli medlem

 

Medlemskap?

 

 

Medlemmar får alltid en stämpel på medlemskortet vid varje konsert 
och får fri entré till en konsert efter 5 stämplar. 
Så det lönar sig snabbt att vara medlem.

Medlemmar får också meddelande om konserter snabbare än andra

Du får 50 kr rabatt vid prenumeration av Orkesterjournalen.

 

 Medlemsavgift för 2016
 Enskild medlem 150 kr
 Familj, 2 personer 250 kr
 Familj, fler än 2 personer 325 kr
 Ungdom under 18 år 75 kr 

Sätt in medlemsavgiften på plusgirokonto

432 69 57-0, Enköpings MusikKlubb