Jazzcafé i Västerledskyrkans café konsertsöndagar kl 15-17. Adress Enöglavägen 41, tel 0171-204 40.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPS-koordinater:
WGS8459 °38'37.9"N 17°3'55.4"
EWGS84 DDM 59°38.631'N 17°3.924'E
WGS84 decimal (lat, lon) 59.643857, 17.065397
RT90 6614438, 1571074
SWEREF99 TM 6613561, 616427

 

Vägbeskrivning:
E18 avfart Enköping/Sala (2:a avfart Enköping om man kommer från Stockholm)
2:a rondellen (vid OK) tag höger Gesällgatan. 
Åk ca 1 km och tag vänster på Enöglavägen.
Ca 200 m och tag höger till P-plats nedanför Västerledskyrkan.