101206_styrelsem__te_i_enk__pings_musikklubb

Kontakta oss / Styrelsen på bild

Våra kontaktuppgifter. Välkommen att kontakta oss!

Styrelsemöte 101206 hos Katarina och Lars Wall i Torstunaby.
Lars Wall, Katarina Wall, Thomas Åkerlund, Håkan Wall, 
Olle Nordström, Birgitta Knutsson, Stefan Frycklund.

Adress: Enköpings MusikKlubb, c/o Katarina Wall, Torstunaby 16, 749 72  Fjärdhundra.

Hemsida www.enkopings-musikklubb.com

Boka biljetterbiljetter@enkopings-musikklubb.com

Anmäl dig till mejlinglistan och få info om nya evenemangmejlinglistan@enkopings-musikklubb.com

Styrelsen:

Org nr: 817001-2481

Bankgiro: 5834-0050

Plusgiro: 432 69 57 – 0

E-post: info@enkopings-musikklubb.com

Vissektionen: Lars Wall, ordf, webbmaster

lars.wall@enkopings-musikklubb.com

Tele: 070-581 66 16

 

Jazzsektionen

Håkan Wall, v ordf

hakan.wall@enkopings-musikklubb.com

Tele: 0171-41 10 43 a

 

Sekreterare

Birgitta Knutsson

birgitta.knutsson@enkopings-musikklubb.com

Tele: 0171-329 83 b

 

Kassör

Katarina Wall

katarina.wall@enkopings-musikklubb.com

Tele: 0708-59 32 84

 

Bluessektionen

Stefan Frycklund

stefan.frycklund@enkopings-musikklubb.com

Tele: 070-666 65 06

 

Bluessektionen

Olle Nordström

olof.nordstrom@enkopings-musikklubb.com

Tele: 08-655 91 31

 

Bluessektionen

Tomas Åkerlund

tomas.akerlund@enkopings-musikklubb.com

Tele: 070-733 52 43